DYWIDAG Systemer

DSI-DYWIDAG_Bonded_PT_using_Strands_eu_01 (2)

DYWIDAG multi tau, stag og DYNA Bond ® og DYNA Grip ® har været brukt i flere årtier. Både i bruer, bygninger, tankanlegg og andre typer konstruksjoner.  I Norge har Dywidag Norge AS de siste 30 år været en viktig og pålitelig aktør i bygge bransjen, særlig broer og tankanlegg.

Dywidag Norge kan tilby følgende innen post tensjonen:

  • DYWIDAG Stag
  • DYWIDAG Tau
  • DYWIDAG Bond® og DYNA Grip® Stag bru
  • DYWIDAG Eksterne Tau
  • DYWIDAG Systemer
  • SUSPA Systemer
  • Elektro Isolert spenn System.
  • THREADBAR®

Typiske områder:

-   Bruer
-   Kommersielle bygninger
-   Tankanlegg

Hvorfor er DYWIDAG annerledes?

DYWIDAG Post-Tensioning Systems er skjent for sin utmerkede lastbærende ytelse, holdbarhet og enkle design. I flere tiår har vi vært kjent for ekstraordinær allsidighet og pålitelighet. Systemene er høyt ansett for sine korrosjonsbeskyttende metoder som i stor grad bidrar til lang levetid av konstruksjonen.

Våre systemer

Multi tau Dywidag post-tensjioningsystem

Brukes i bruer, bygninger og dammer. Som et resultat av vår evne til å variere antall tråder i vår kabler, våre systemer tilbyr en høy grad av fleksibilitet og kan alltid tilpasses den enkelte kunder behov.

Med kobling

Typis lengdeprofil av bru med spennarmering, noter skjøtekoblingen

Uten_kobling

Spennarmering i bru, noter uten skjøtekobling

DYWIDAG Bonded Strand post tensjoning system

Systemet har en European Technical approval ETA-06/0022. Systemet er også godkjent for kryogeniske applikasjoner så som LNG og LPG tankanlegg.

DSI-DYWIDAG_Bonded_PT_using_Strands_eu_01 (2)

DYWIDAG Unbonded monostrand post tensjoning systems

Systemet har en European Technical Approval ETA-03/0036 og har vært brukt med suksess i mange år i Norge.

Eksterna DYWIDAG strand post tensjioning systems

Er brukt globalt i bruer og tårn. Den siste ETA-09/0068 godkjenner både utskiftelige og reoppspennbare tau.

For mere information vedr. DSI forskellie systemer vennligst velg en av følgende ikoner nedenfor.

Elektro Isolert DYWIDAG – SUSPA spennarmerings system

Den beste beskyttelse av spenn systemet er Elektro Isolerte system, klikk her for mere info.

Monostrand – DSI

10 Skrå stags kabler

Skrå Stag – DYNA

Spennarmering

Spennarmering – Liner

Dywidag Stag

Dywidag Stenger

 

SD Anker

Wire EX – Eksterne kabler

Elektro Isolerte kabler

Monostrand – SUSPA

 

test

Back to top