INSTRUMENTER OG JEKKER

Dywidag kan tilbyd mange forskjellige instrumenter der brukes i betong konstruksjoner og annet. I mange år har DSI samarbeide med Proceq fra Sveits, herunder er alle relevante produkter til bygg.

Dywidag kan også tilby håndholdte oppspennings jekker i CFRP, altså kompositt materiale som gjør at jekken kan bæres av en person.

canin__SF_E_2011.06.06_low

Pundit 250 Array

 

digiSchmidt_SF_E_2010.05.27_low_01

DigiSmith test hammer

DSI_CFRP_Cylinders_en

Kompositt jekk Sylinder

 

Dyna_SF_E_2009.12.07

DYNA Pull off

paperSchmidt_SF_E_2009.10.14_low2

Paper Smith

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

Betong Smith Hammer

 

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

Profometer

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

SilverSchmidt

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

Torrent Permeability tester

 

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

Profoscope

Proceq_Brochure_Original_Schmidt_E

PunditLab

Profoscope

Profoscope

 

Profoscope

Resipod

Profoscope

DY-2 Family, Pull of testing

 

Back to top