Spennarmering – Liner 0,60” og 0,62”

DYWIDAG Norge har tilbud line spennarmering i bruer og tank anlegg i over 30år i Norge. Spisskompetansen hos DYWIDAG Norge er nettopp på dette område.

MA Systemet (5-55 tau)

MA

MA Casting uten helix (spiral)

MA Systemet, såkalt Multi Anker, er veldig populært i Norge og er bruk på mange bruer og kai anlegg. Seneste bruer den er brukt på er Kåfjordbrua i Alta og Lavik ferjekai. MA systemet er også populært i tank anlegg, pga. de lette komponenter og nemheten. Systemet er et “Casting” system, dvs. den har en casting som monteres i forskalling før støp. Andre systemer brukes underlagsskive, som er både tungt og besværlig at håndtere men generelt billigere at kjøpe inn.

DSI utvikler sine systemer hele tiden og det siste nye er casting uten spiral armering. Installasjonen vill da være enn nemmere og hurtigere.

ETA-13/0815

SD Systemet (3-9 tau)

AD Anker

SD Anker hode med helix (spiral)

Simpelt og enkelt system, det billigste på marked. Underlagsskiven og anker platen (kile platen) er i et optimert stykke.

Nemhet ved installasjon er uten side stykke innen spennarmering. Kun rør og plast trompet før støp, der etter pushes tau og anker settes på.

ETA-13/0815

For mere info klikk her.

 

ED Systemet (4-7)

ED

ED Anker hode

Et simpelt system med underlagsskive og ankerplate (kile plate) som ankerhode.

 

 

 

Elektro Isolerte Kabler (EIT)

DYWIDAG kan også tilby Elektro Isolerte kabler, klikk her.

DYNA force sensor

Spennarmering

Spennarmering – MA, SD og ED System

Spesial ETA – MA Casting uten spiral armering

DSI_DYWIDAG_ETA-13-0815

ETA 13/0815

European Techincal Approval

http://www.dywidag-norge.no/wp-content/uploads/2017/02/DSI_DYWIDAG_ETA-13-0815_Post-Tensioning-System-using_Strands_en.jpg

DSI_DYWIDAG_ETA-09-0068_DYWIDAG_External_Strand_Post-Tensioning_System_for_3_to_37_Strands

DSI_DYWIDAG_ETA-11-0020 SD

DSI_SUSPA_ETA-03_0036-Monostrandsystem

DSI-SUSPA-ETA-06-0025 SUSPA Strand

TS-PT-Info_2013-01_ETA-06_0025

 

CAD Tegninger

CAD Tegninger av MA Casting, kan brukes i tegnings grundlaget for spennarmering i foreksempel bruer.

File-Types-Rar-icon

MA anker

File-Types-Rar-icon

Fast Skjøtekobling R

File-Types-Rar-icon

SW Anker

 Oppspennings kalkulation

strand-elongation_en

Back to top